Opinion

Perspektiv Opinion: Här ges utrymme för debatt och opinion som inte nödvändigtvis stämmer överens med Perspektivs egna hållningar. Vilka är de egentliga makthavarna inom Moderaterna?

Ja, den frågan stiger nästan hela vägen upp till ytan när en av deras mest namnkunniga lobbyister får ett rungande nej till sin ambition att kandidera för dem till Riksdagen.