Nyhetssändning

Perspektiv TV genom nyhetssändningar  vill vi fylla det tomrum som de etablerade journalisterna lämnat i det mediala landskape. Vi anser att Sveriges journalistkår i mångt och mycket undvikit att föra fram frågor som är av stor betydelse för landets utveckling.